Bilgi talebinizle birlikte bizimle paylaştığınız tüm bilgi ve kişisel veriler yukarıda belirtilmiş olan Aydınlatma Metni, Kişisel Veri Yönetim Politikası ve yerel düzenlemeler uyarınca işlenecek, korunacak ve gizli tutulacaktır. Verdiğiniz bilgiler ilaç güvenliliği izlemi amacıyla kullanılacak ve talebinizi uygun bir şekilde ele almamızı sağlayacaktır. Bu bilgiler sağlık makamları, yurtiçi ve yurtdışı üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilerinize erişim hakkına sahipsiniz.  Mediskop Medikal Danışmanlık ve Farmakovijilans Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

  Adres

  Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 171/12 Şişli İstanbul, Türkiye

  Telefon

  0212 233 10 50 - 0212 233 10 51(Fax)

  0530 401 75 64 (GSM)

  E-posta

  infomediskop.com